• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ จิราภรณ์ อรัณยะนาค, ผู้เรียบเรียง. 

จิราภรณ์ อรัณยะนาค จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่สนใจรวมถึงผู้ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ เนื้อหานำเสนอถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพอย่างถูกต้องตามการอนุรักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากการรวบรวมข้อมูลกว่าสี่สิบปี รวมถึงค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย.

Call No. : AM139.T5 จ535 2558
Author : จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
Publisher : กรุงเทพฯ :เครือข่ายพิพิธภัณฑ์, 2558.
Published : -
Category : -
Page : 199 หน้า : ภาพประกอบสี, 24 ซม.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010007131
On shelf
2
000010007133
On shelf
Rating
MARC Information
020 
9786169154655 
245 
การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ จิราภรณ์ อรัณยะนาค, ผู้เรียบเรียง. 
260 
กรุงเทพฯ : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์, 2558. 
300 
199 หน้า : ภาพประกอบสี, 24 ซม. 
520 
จิราภรณ์ อรัณยะนาค จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่สนใจรวมถึงผู้ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ เนื้อหานำเสนอถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพอย่างถูกต้องตามการอนุรักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากการรวบรวมข้อมูลกว่าสี่สิบปี รวมถึงค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย. 
999 
ห้องคลังความรู้NDMI. 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.