• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การป้องกันและกำจัดแมลงในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และห้องสมุด จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 

Call No. : AM145 .จ66 2545
Author : จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
Publisher : กรุงเทพฯ :ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,2545.
Published : -
Category : -
Page : 95 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010005126
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
การป้องกันและกำจัดแมลงในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และห้องสมุด จิราภรณ์ อรัณยะนาค 
260 
กรุงเทพฯ : ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545 
260 
กรุงเทพฯ :ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,2545. 
260 
2002 
300 
95 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม 
710 
สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.