• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม /ชาตรี ประกิตนนทการ. 

Call No. : NA1521 .ช64 2547
Author : ชาตรี ประกิตนนทการ.
Publisher : กรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Published : -
Category : -
Page : 503 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010006027
On shelf
2
000010006028
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม / ชาตรี ประกิตนนทการ 
260 
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 
260 
กรุงเทพฯ :มติชน,2547. 
260 
2547 
300 
503 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม 
440 
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ 
505 
บทนำ-การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผ่านมุมมองทางสังคมและการเมือง--จากจักรวาลทัศน์แบบไตรภูมิสู่จักรวาลทัศน์สมัยใหม่แบบวิทยาศาสตร์ในสถาปัตยกรรม -- ความหมายทางสังคมและการเมืองในงานสถาปัตยกรรฒยุคสยามใหม่ --รูปแบบสถาปัตยกรรมเมื่อยามสนธยาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ.2453-2475) --ความหมายทางสังคมและการเมืองในงานสถาปัตยกรรมภายใต้อุดมการณ์ ประชาธิปไตยและชาตินิยมไทย (พ.ศ. 2475-2490) -- ความหมายทางสังคมและการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับการรื้อฟื้นรูปแบบจารีตและรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ (พ.ศ. 24090-2500) -- 
651 
ไทย -- การเมืองและการปกครอง 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.