• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 :เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2467. 

Call No. : CN1220 .ศ64 2521
Author : ศิลาจารึก.
Publisher : [กรุงเทพฯ] :คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี,2521.
Published : -
Category : -
Page : [6], 178, [12] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010001140
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2467 
260 
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521 
260 
[กรุงเทพฯ] :คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี,2521. 
260 
1978 
300 
[6], 178, [12] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900 
Collection 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.