• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 :ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทยอันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต. 

Call No. : CN1220 .ศ64 2508
Author : ศิลาจารึก.
Publisher : พระนคร :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี,2508.
Published : -
Category : -
Page : ก-ซ, 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010002005
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทยอันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต 
260 
พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508 
260 
พระนคร :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี,2508. 
260 
2508 
300 
ก-ซ, 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ 
Collection 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.