• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 :ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต. 

Call No. : CN1220 .ศ64 2513
Author : ศิลาจารึก.
Publisher : พระนคร :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี,2513.
Published : -
Category : -
Page : ก-ฆ, ก-ฉ, 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010001141
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต 
260 
พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513 
260 
พระนคร :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี,2513. 
260 
2513 
300 
ก-ฆ, ก-ฉ, 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม 
Collection 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.