• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 6 ตอนที่ 2 :ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง. 

Call No. : CN1220 .ศ64 2521
Author : ศิลาจารึก.
Publisher : กรุงเทพฯ :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี,2521.
Published : -
Category : -
Page : ก-ด, 239, 12 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010002007
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 6 ตอนที่ 2 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
260 
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521 
260 
กรุงเทพฯ :คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี,2521. 
260 
2521 
300 
ก-ด, 239, 12 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- 
710 
สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ 
Collection 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.