• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 7 :ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ/วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ. 

Call No. : CN1220 .ศ64 2534
Author : ศิลาจารึก.
Publisher : กรุงเทพฯ :คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2534.
Published : -
Category : -
Page : [14], 183 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 29 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010002008
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 7 : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ/ วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ 
260 
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534 
260 
กรุงเทพฯ :คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2534. 
260 
2534 
300 
[14], 183 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 29 ซม 
500 
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา 
Collection 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.