• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. 

เป็นหนังสือที่ทรงเล่าถึงสภาพชีวิตภายในพระราชสำนักตั้งแต่ พ.ศ. 2450 – 2495 ทั้งเรื่องการเมืองไทยในปลายรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 สภาพภูมิประเทศ การศึกษาและศาสนาในสมัยนั้น จึงเป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้กล่าวถึงพระราชวังของประเทศอังกฤษ พระราชพิธีต่างๆ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปด้วย.

Call No. : DS570.45 จ76จ74 2547
Author : จุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-2506.
Publisher : กรุงเทพฯ :ริเวอร์ บุ๊คส์,2547.
Published : -
Category : -
Page : 560 หน้า : ภาพประกอบ.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010000736
On shelf
Rating
MARC Information
000 
01159cam##2200241ua#4500 
001 
b00000513 
003 
NDMI 
005 
20190124031723.9 
008 
521029s2547 th a ## #000 0#tha#d 
020 
9748225224 
245 
เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. 
250 
พิมพ์ครั้งที่ 12. 
260 
กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2547. 
300 
560 หน้า : ภาพประกอบ. 
505 
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ -- สมัยประชาธิปไตย. 
520 
เป็นหนังสือที่ทรงเล่าถึงสภาพชีวิตภายในพระราชสำนักตั้งแต่ พ.ศ. 2450 – 2495 ทั้งเรื่องการเมืองไทยในปลายรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 สภาพภูมิประเทศ การศึกษาและศาสนาในสมัยนั้น จึงเป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้กล่าวถึงพระราชวังของประเทศอังกฤษ พระราชพิธีต่างๆ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปด้วย. 
600 
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2450-2506. 
651 
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์, 2394-2475. 
651 
ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี. 
999 
ดาระณีย์ มากแก้ว 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.