• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย 

ในสมัยก่อน ในวังหน้าเคยนำคณะงิ้วที่เดินทางมาจากประเทศจีนอันเป็นต้นตำรับ เปิดการแสดงขึ้นซึ่งเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่ง จึงได้นำมารวมไว้ในเล่มเดียวกันกับการละเล่นของไทยยุคก่อนแล้วใช้ชื่อว่า "จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย" เป็นการรวบรวมเอาการละเล่นต่างๆ ของไทยมาไว้ พร้อมกับที่ไปที่มาของ "ละคอนนอก-ละคอนใน" ซึ่งบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไร ก็อ่านได้ในเล่มนี้

Published
: 2015
Publisher
: แสงดาว
Category
Language
: -
Page
: 160
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย 
300 
160 
520 
ในสมัยก่อน ในวังหน้าเคยนำคณะงิ้วที่เดินทางมาจากประเทศจีนอันเป็นต้นตำรับ เปิดการแสดงขึ้นซึ่งเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่ง จึงได้นำมารวมไว้ในเล่มเดียวกันกับการละเล่นของไทยยุคก่อนแล้วใช้ชื่อว่า "จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย" เป็นการรวบรวมเอาการละเล่นต่างๆ ของไทยมาไว้ พร้อมกับที่ไปที่มาของ "ละคอนนอก-ละคอนใน" ซึ่งบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไร ก็อ่านได้ในเล่มนี้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.