• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

เป็นหนังสือที่รวบรวมนิทานอีสาน เรื่อง "ข้าว เกลือ โลหะ" จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับโครงการเล่นนิทานเพื่อฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีนักเล่านิทานนานาชาติ 2 ท่าน ทำหน้าที่รวบรวมนิทานพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับ "ข้าว เกลือ โลหะ" ผ่านนิทาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ง่ายต่อการรับรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป

Published
: 2016
Publisher
: กรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
Category
Language
: ไทย
Page
: 74
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย 
245 
นิทานอีสาน 
300 
74 
520 
เป็นหนังสือที่รวบรวมนิทานอีสาน เรื่อง "ข้าว เกลือ โลหะ" จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับโครงการเล่นนิทานเพื่อฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีนักเล่านิทานนานาชาติ 2 ท่าน ทำหน้าที่รวบรวมนิทานพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับ "ข้าว เกลือ โลหะ" ผ่านนิทาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ง่ายต่อการรับรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.