• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เมืองไทย พ.ศ. 2550 ของพล นิกร กิมหงวนและ ป.อินทรปาลิตก่อนวาระ 100 ปีชาตกาล /ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต บรรณาธิการ. 

Call No. : PL4209.ป46 ม82 2551
Author : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Publisher : -
Published : 2016
Category : -
Page : (29), 105 หน้า : ภาพประกอบ
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010007687
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
เมืองไทย พ.ศ. 2550 ของพล นิกร กิมหงวนและ ป.อินทรปาลิตก่อนวาระ 100 ปีชาตกาล / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต บรรณาธิการ 
260 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังเคราะห์และมนุษยศาสตร์, 2551 
300 
(29), 105 หน้า : ภาพประกอบ 
600 
ปรีชา อินทรปาลิต, 2453-2511 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.