• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  โต้ลัทธิแก้ไทย. อุทิศ ประสานสภา. 

โต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์ ลำดับที่ 16 เป็นงานเขียนของอัศนี พลจันทร ในนามปากกา “อุทิศ ประสานสภา” ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2518 เป็นการตอบโต้สนทนากับงานเขียนอย่างน้อยสองชิ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการประเมินเหตุการณ์ 14 ตุลา คือ แนวทาง 14 ตุลาจงเจริญ (ต.ค. 2517) และวรรณคดีของปวงชน และยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตามมา คือ วิพากษ์นายผี โต้ลัทธิแก้ไทยฯ กลายเป็นหนังสือหายากเพราะอยู่ในรายการหนังสือต้องห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2520.

Call No. : HX531 อ573 2561
Author : อุทิศ ประสานสภา.
Publisher : -
Published : 2016
Category : -
Page : 127 หน้า, : 18 ซม.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008415
On shelf
Rating
MARC Information
000 
01020caa##2200205ua#4500 
001 
b00005350 
003 
NDMI 
005 
20190301021428.7 
008 
180118s th ## #0 tha## 
020 
9786167158846 
245 
โต้ลัทธิแก้ไทย. อุทิศ ประสานสภา. 
260 
กรุงเทพฯ, : อ่าน, 2561. 
300 
127 หน้า, : 18 ซม. 
520 
โต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์ ลำดับที่ 16 เป็นงานเขียนของอัศนี พลจันทร ในนามปากกา “อุทิศ ประสานสภา” ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2518 เป็นการตอบโต้สนทนากับงานเขียนอย่างน้อยสองชิ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการประเมินเหตุการณ์ 14 ตุลา คือ แนวทาง 14 ตุลาจงเจริญ (ต.ค. 2517) และวรรณคดีของปวงชน และยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตามมา คือ วิพากษ์นายผี โต้ลัทธิแก้ไทยฯ กลายเป็นหนังสือหายากเพราะอยู่ในรายการหนังสือต้องห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2520. 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.