• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน! 

"ต้มยำกุ้งวิทยา:วิชานี้อย่าเลียน!"คือ หลักสูตรครบรสในวาระ 20 ปีแห่งวิกฤตการณ์นี้ นำเสนอเรื่องราววิกฤตเศรษฐกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อะไรคือ สาเหตุ อะไรคือศักยภาพที่ใช้ฝ่าวิกฤต และในเวลาปัจจุบันนี้เรามีโอกาสจะเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือ เราไม่ควรลืมหรือละเลยที่จะหาบทเรียนจากประสบการณ์เรื่องนี้

Published
: 2017
Publisher
: N/A
Category
: -
Language
: ไทย-อังกฤษ
Page
: 52 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย-อังกฤษ 
245 
ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน! 
300 
52 หน้า 
520 
"ต้มยำกุ้งวิทยา:วิชานี้อย่าเลียน!"คือ หลักสูตรครบรสในวาระ 20 ปีแห่งวิกฤตการณ์นี้ นำเสนอเรื่องราววิกฤตเศรษฐกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อะไรคือ สาเหตุ อะไรคือศักยภาพที่ใช้ฝ่าวิกฤต และในเวลาปัจจุบันนี้เรามีโอกาสจะเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือ เราไม่ควรลืมหรือละเลยที่จะหาบทเรียนจากประสบการณ์เรื่องนี้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.