• |
  • |
  • |

Main Menu | Book Detail

  My Museum of Remembered Thoughts /Donna Ingersoll. 

พิพิธภัณฑ์ความคิด ความทรงจำ มีเนื้อหาเป็นบทกวีภาษาอังกฤษ ที่ผู้แต่งได้เขียนขึ้นจากความคิด ความทรงจำ การเดินทางในช่วงเวลาต่างๆ เหตุการณ์ที่ได้พบเจอ ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวี สื่อถึงอารมณ์ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา บางครั้งทำให้หัวเราะ บางครั้งทำให้ร้องไห้ เรื่องราวต่างๆที่นำมาแบ่งปัน เพื่อหวังว่า ผู้อ่านจะรู้สึกสนุกสนานไปกับช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้

Call No. : PS310.M76 I45 2012
Author : Donna Ingersoll.
Publisher : -
Published : 2018
Category : Virtual English Book
Page : 220 pages, 23 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010007977
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
100 
245 
My Museum of Remembered Thoughts /Donna Ingersoll. 
245 
My Museum of Remembered Thoughts / Donna Ingersoll 
260 
United States : Fredrick MD , 2012 
300 
220 pages, 23 ซม 
520 
พิพิธภัณฑ์ความคิด ความทรงจำ มีเนื้อหาเป็นบทกวีภาษาอังกฤษ ที่ผู้แต่งได้เขียนขึ้นจากความคิด ความทรงจำ การเดินทางในช่วงเวลาต่างๆ เหตุการณ์ที่ได้พบเจอ ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวี สื่อถึงอารมณ์ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา บางครั้งทำให้หัวเราะ บางครั้งทำให้ร้องไห้ เรื่องราวต่างๆที่นำมาแบ่งปัน เพื่อหวังว่า ผู้อ่านจะรู้สึกสนุกสนานไปกับช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้ 
Collection 
หนังสือภาษาอังกฤษ 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.