• |
  • |
  • |

Main Menu | Book Detail

  เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.5 
 

เป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของสองบุคคลชื่อดังของยุค นั้นว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรขึ้นบ้าง เช่น คดีพระปรีชากลการ มโหฬารงารสร้างทางการเมือง ข่าวดังเมืองสยาม ลามไปโผล่อเมริกา เรื่องเศร้าอันมืดมนในสยาม การประหารชีวิตพระปรีชา คนเก่งรุ่นแรกที่ฝรั่งยอมรับหรือคลื่นลูกใหม่ของพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

Call No. : DS581 ช632 2560
Author : -
Publisher : -
Published : 2018
Category : Virtual Thai Book
Page : 204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008047
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.5 
245 
เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.5 / ชัยนิมิตร นวรัตน 
250 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2560 
300 
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม 
520 
เป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของสองบุคคลชื่อดังของยุค นั้นว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรขึ้นบ้าง เช่น คดีพระปรีชากลการ มโหฬารงารสร้างทางการเมือง ข่าวดังเมืองสยาม ลามไปโผล่อเมริกา เรื่องเศร้าอันมืดมนในสยาม การประหารชีวิตพระปรีชา คนเก่งรุ่นแรกที่ฝรั่งยอมรับหรือคลื่นลูกใหม่ของพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.