• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  อ๋อ...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง 
 

จริงหรือมั่ว? ชัวร์หรือไม่? ให้แน่ใจต้อง “เช็ก” ก่อน “แชร์” อธิบายความจริงในสิ่งที่สังคมยังสับสนหรือเชื่อข่าวแชร์ที่แพร่กระจายในเน็ต เราไม่ได้บอกว่าทุกคำตอบในเล่มนี้ถูกต้องเสมอและเป็นที่สุด แต่อยากให้ฉุกคิดก่อนว่าสิ่งที่รับรู้มานั้นจริงแค่ไหน และถ้าผิดไป...ก็ช่วยกัน “เช็ก” ช่วยกัน “แย้ง” แล้ว “แชร์สิ่งที่ถูก” กันดีกว่า

Published
: 2018
Publisher
: กรุงเทพฯ :มติชน,2557.
Category
Language
: ไทย
Page
: 256
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
245 
อ๋อ...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง 
300 
256 
520 
จริงหรือมั่ว? ชัวร์หรือไม่? ให้แน่ใจต้อง “เช็ก” ก่อน “แชร์” อธิบายความจริงในสิ่งที่สังคมยังสับสนหรือเชื่อข่าวแชร์ที่แพร่กระจายในเน็ต เราไม่ได้บอกว่าทุกคำตอบในเล่มนี้ถูกต้องเสมอและเป็นที่สุด แต่อยากให้ฉุกคิดก่อนว่าสิ่งที่รับรู้มานั้นจริงแค่ไหน และถ้าผิดไป...ก็ช่วยกัน “เช็ก” ช่วยกัน “แย้ง” แล้ว “แชร์สิ่งที่ถูก” กันดีกว่า 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.