• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกัน วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย=Preventive Conservation for Textiles’n Contume : A guidebook for a Small 

หนังสือคู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพ การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพวัตถุ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน การสร้างสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น การการเคลื่อนย้าย การหยิบจับ การจัดเก็บ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอเนื้อหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Published
: 2019
Publisher
: กรุงเทพ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
Category
Language
: ไทย-อังกฤษ
Page
: 52
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย-อังกฤษ 
245 
คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกัน วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย=Preventive Conservation for Textiles’n Contume : A guidebook for a Small 
300 
52 
520 
หนังสือคู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพ การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพวัตถุ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน การสร้างสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น การการเคลื่อนย้าย การหยิบจับ การจัดเก็บ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอเนื้อหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.