• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  รอบรู้เรื่องธนบัตรไทย. 

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธนบัตร ธนบัตรแบบต่าง ๆ การออกใช้ธนบัตรและทุนสำรองเงินตรา การบริหารกิจการธนบัตร วิธีสังเกตธนบัตร โทษของการปลอมแปลงธนบัตร ธนบัตรชำรุดและการแลกเปลี่ยน รวมทั้งการรักษาธนบัตรให้มีอายุใช้งานนานขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับธนบัตรอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นไป.

Call No. : HG 203 ท241 2550
Author : ธนาคารแแห่งประเทศไทย
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 56หน้า ภาพประกอบสี 30cm.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010006325
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00820cas##2200181ua#4500 
001 
b00005591 
003 
NDMI 
005 
20190208125823.0 
008 
180828s th ## #0 tha## 
020 
9789748506289 
110 
ธนาคารแแห่งประเทศไทย 
245 
รอบรู้เรื่องธนบัตรไทย. 
260 
กรุงเทพฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2550. 
300 
56หน้า ภาพประกอบสี 30cm. 
520 
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธนบัตร ธนบัตรแบบต่าง ๆ การออกใช้ธนบัตรและทุนสำรองเงินตรา การบริหารกิจการธนบัตร วิธีสังเกตธนบัตร โทษของการปลอมแปลงธนบัตร ธนบัตรชำรุดและการแลกเปลี่ยน รวมทั้งการรักษาธนบัตรให้มีอายุใช้งานนานขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับธนบัตรอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นไป. 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.