• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน / เรียบเรียงโดย ภูธร ภูมะธน และบัญชา พงษ์พานิช 

หนังสือที่จะทำให้รู้จักกับเมืองโบราณอู่ทองมากยิ่งขึ้น ทั้งประวัติความเป็นมา อารยธรรมต่างๆ พื้นที่พิเศษ แม่กลอง-ท่าจีน ลักษณะทางกายภาพของเมืองอู่ทอง ลักษณะพื้นที่ปะทะสังสรรค์ตั้งแต่พุทธกาล ลูกปัดที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองอู่ทอง ทั้งการสำรวจศึกษาและข้อสรุปจากนักวิชาการ รวมถึงหลักฐานและหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองอู่ทอง แม่กลอง และท่าจีน

Call No. : DS589.ส73 อ73
Author : ภูธร ภูมะธน.
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 500 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่สี
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008131
On shelf
Rating
MARC Information
000 
02353cam##2200301ua#4500 
001 
b00005521 
003 
NDMI 
005 
20190208033047.4 
008 
180720b th ## #000 0#tha## 
245 
อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน / เรียบเรียงโดย ภูธร ภูมะธน และบัญชา พงษ์พานิช 
260 
กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2558 
300 
500 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่สี 
505 
หนึ่ง สุดยอดลูกปัดของไทยที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- สอง อู่ทอง แม่กลอง-ท่าจีน : สะพานเชื่อมต่ออู่อารยธรรมของซีกโลกที่รอการฟื้นคืน -- พื้นที่พิเศษที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- ลักษณะกายภาพของเมืองอู่ทอง -- ลักษณะพื้นที่ปะทะสังสรรค์ตั้งแต่ต้นพุทธกาล -- สาม รอยลูกปัดที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- หลายเรื่องราวลูกปัดที่อู่ทอง -- ลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน จากข้อสรุปของนักวิชาการโบราณคดี -- การขุดค้นสำรวจศึกษาลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- 10 คำถามที่พยายามหาคำตอบเรื่อง ลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- สี่ หลักฐานและหลักธรรมพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน -- พระพุทธศาสนาที่เมืองอู่ทองและที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน -- จารึกหลักธรรมที่เมืองอู่ทองและที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน -- หลักฐานพุทธศาสนาที่น่าสนใจที่เมืองอู่ทอง -- ห้า อู่ทองที่รอการฟื้นคืน 
520 
หนังสือที่จะทำให้รู้จักกับเมืองโบราณอู่ทองมากยิ่งขึ้น ทั้งประวัติความเป็นมา อารยธรรมต่างๆ พื้นที่พิเศษ แม่กลอง-ท่าจีน ลักษณะทางกายภาพของเมืองอู่ทอง ลักษณะพื้นที่ปะทะสังสรรค์ตั้งแต่พุทธกาล ลูกปัดที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองอู่ทอง ทั้งการสำรวจศึกษาและข้อสรุปจากนักวิชาการ รวมถึงหลักฐานและหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองอู่ทอง แม่กลอง และท่าจีน 
710 
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
710 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.