• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16-25ปี. 

รายงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยและประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี โดยรายงานเล่มนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องความเป็นไทยผ่านการจัดนิทรรศการถอดรหัสไทยไปสู่ผู้ชม.

Call No. : H1095.T55 .a254 2561
Author : วรรษมน ใจกระจ่าง.
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 372 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม.
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008579
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16-25ปี. 
260 
กรุงเทพฯ 2561. 
300 
372 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม. 
502 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม), 2561. 
520 
รายงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยและประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี โดยรายงานเล่มนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องความเป็นไทยผ่านการจัดนิทรรศการถอดรหัสไทยไปสู่ผู้ชม. 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.