• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16-25ปี 

รายงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยและประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี โดยรายงานเล่มนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องความเป็นไทยผ่านการจัดนิทรรศการถอดรหัสไทยไปสู่ผู้ชม

Call No. : H1095.T55 .a254 2561
Author : วรรษมน ใจกระจ่าง
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 372 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008579
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00913cam##2200205ua#4500 
001 
b00005906 
003 
NDMI 
005 
20190702015248.2 
008 
190702b th ## #000 0#tha## 
245 
การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16-25ปี 
260 
กรุงเทพฯ 2561 
300 
372 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม 
520 
รายงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยและประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี โดยรายงานเล่มนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องความเป็นไทยผ่านการจัดนิทรรศการถอดรหัสไทยไปสู่ผู้ชม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.