• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ที่เรียกว่า แต้จิ๋ว 

ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง คนจีนแต้จิ๋ว ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร วัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว ภาษา อาหารการกิน ความเชื่อความศรัทธา การแสดงอย่างงิ้ว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในแผ่นดินไทยมากขึ้น

Published
: 2019
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 164 หน้า
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
050 
2556 
245 
ที่เรียกว่า แต้จิ๋ว 
260 
มติชน 
300 
164 หน้า 
520 
ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง คนจีนแต้จิ๋ว ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร วัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว ภาษา อาหารการกิน ความเชื่อความศรัทธา การแสดงอย่างงิ้ว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในแผ่นดินไทยมากขึ้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.