• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ / กรมศิลปากร. 

หนังสือ “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟในคลังเก็บเอกสารของสำนักงานจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่เน้นให้ผู้ใช้คู่มือนี้สามารถอ่าน ทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติงานจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มเนกาทีฟมีอายุยืนยาวและทรงคุณค่าต่อไป.

Call No. : TR290 ส63 2554
Author : กรมศิลปากร.
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : 112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008731
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00633cam##2200193ua#4500 
001 
b00005114 
003 
NDMI 
005 
20200104032935.3 
008 
200104b th ## #000 0#tha## 
020 
9789744175717 
110 
กรมศิลปากร. 
245 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ / กรมศิลปากร. 
260 
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554. 
300 
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. 
520 
หนังสือ “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟในคลังเก็บเอกสารของสำนักงานจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่เน้นให้ผู้ใช้คู่มือนี้สามารถอ่าน ทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติงานจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มเนกาทีฟมีอายุยืนยาวและทรงคุณค่าต่อไป. 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI. 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.