• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เจ้าอนุวงศ์ กบฏหรือวีรบุรุษในสงครามไทย-เวียงจันทน์สมัยรัชกาลที่ 3 / ภาสกร วงศ์ตาวัน 

Call No. : DS581.3 .ภ64 2553
Author : ภาสกร วงศ์ตาวัน
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : -
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008804
On loan
Rating
MARC Information
000 
00862cam##2200241ua#4500 
001 
b00004355 
003 
NDMI 
005 
20200623110127.5 
008 
200623b th ## #000 0#tha## 
245 
เจ้าอนุวงศ์ กบฏหรือวีรบุรุษในสงครามไทย-เวียงจันทน์สมัยรัชกาลที่ 3 / ภาสกร วงศ์ตาวัน 
260 
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2553 
600 
อนุวงศ์, เจ้า, 2347-2370 
651 
ลาว -- ความสัมพันธ์ต่างประเทศ -- ไทย 
651 
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว 
651 
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 3, 2367-2394 
651 
ลาว -- ประวัติศาสตร์ 
651 
ลาว -- การเมืองและการปกครอง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.