• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม = Complexity and contradiction in Architecture / Robert Venturi ; แปลโดยปิยลดา ทวีปรังษีพร 

การศึกษาสถาปัตยกรรมตามแบบแผนตะวันตกได้เริ่มต้นมากว่า 80 ปี ในประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าการสร้างงานสถาปัตยกรรมในบ้านเราจะต้องเป็นไปตามรูปแบบตะวันตกเท่านั้น การศึกษาช่วยให้เราเข้าใจวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของงานสถาปัตยกรรม ทำให้เราสามารถพัฒนาการความคิดอ่านที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบงานที่เป็นตัวตนของเรา...(คำนิยม)

Call No. : NA2760 .ว75 2559
Author : เวนทูริ, โรเบิร์ต
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : -
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008870
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00648nam##2200193ua#4500 
001 
b00005912 
003 
NDMI 
005 
20200910035242.8 
008 
200910b th ## #000 0#tha## 
245 
ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม = Complexity and contradiction in Architecture / Robert Venturi ; แปลโดยปิยลดา ทวีปรังษีพร 
260 
กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559 
520 
การศึกษาสถาปัตยกรรมตามแบบแผนตะวันตกได้เริ่มต้นมากว่า 80 ปี ในประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าการสร้างงานสถาปัตยกรรมในบ้านเราจะต้องเป็นไปตามรูปแบบตะวันตกเท่านั้น การศึกษาช่วยให้เราเข้าใจวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของงานสถาปัตยกรรม ทำให้เราสามารถพัฒนาการความคิดอ่านที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบงานที่เป็นตัวตนของเรา...(คำนิยม) 
700 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.