• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล 

ผมเขียนงานชิ้นนี้ขึ้น เพราะต้องการทดลองกำหนด “วาระ” ใหม่ดูบ้าง หลายปีที่ผ่านมา เราทุ่มเทเวลาไปถกเถียงในประเด็นที่นักกฎหมาย ฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยกำหนดสร้างขึ้น ในหลายประเด็นเป็นการบิดผันการตีความแบบศรีธนญชัย ในหลายประเด็นเป็นเรื่อง “เทคนิควิธี” ที่ถกเถียงไปคงไม่มีประโยชน์เท่าไรนักหากปัญหาเชิงระบอบโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไข...(ปิยบุตร แสงกนกกุล)

Call No. : KPT2070 .ป66 2559
Author : ปิยบุตร แสงกนกกุล
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : (14) 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008898
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00628nam##2200193ua#4500 
001 
b00005917 
003 
NDMI 
005 
20200912045212.9 
008 
200912b th ## #000 0#tha## 
245 
รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล 
260 
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559 
300 
(14) 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม 
520 
ผมเขียนงานชิ้นนี้ขึ้น เพราะต้องการทดลองกำหนด “วาระ” ใหม่ดูบ้าง หลายปีที่ผ่านมา เราทุ่มเทเวลาไปถกเถียงในประเด็นที่นักกฎหมาย ฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยกำหนดสร้างขึ้น ในหลายประเด็นเป็นการบิดผันการตีความแบบศรีธนญชัย ในหลายประเด็นเป็นเรื่อง “เทคนิควิธี” ที่ถกเถียงไปคงไม่มีประโยชน์เท่าไรนักหากปัญหาเชิงระบอบโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไข...(ปิยบุตร แสงกนกกุล) 
651 
ไทย -- การเมืองและการปกครอง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.