• |
  • |
  • |

Main Menu | Book

  • View :
Author : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishing Date : Mar 17, 2019
Author : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
Publishing Date : Mar 17, 2019
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาจากการสัมมนา เรื่อง งานวิจัยในพิพิธภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาหลักๆ 4 เรื่อง ได้แก่ กลองมโหระทึกในประเทศไทย งานนาฏกรรมในวัฒนธรรมทวารวดี ผู้หญิงสุโขทัย และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับนครศรีธรรมราช.
Author : Martin Miller.
Publishing Date : Mar 17, 2019
This book is the definitive reference directory for antiques and collectables from around the world. With over 6,000 items, all specially photographed, The Complete Guide to Antiques also contains guide prices, information on date and origin to assist you in identifying and valuing your own antiques as well as helping you to find and pay the right price for something you want. With the authority of Martin Miller - one of the biggest names in antiques publishing - behind it, this book is a must-have for keen antiques owners and collectors, and will prove an invaluable source of information for years to come.
Author : The Taft Group (Detroit, Mich.); American Association of Museums.
Publishing Date : Mar 17, 2019
The Big Book of Museum Grant Money provides detailed descriptive profiles of 3,326 philanthropic programs in the United States programs associated with private foundations, corporate foundations, and corporate direct givers. All of the funders in the directory have either made grants to museums/galleries, botanical gardens/parks, zoos/aquariums, or science museums.
Author : Shanghai Museum.
Publishing Date : Mar 17, 2019
Epitomizing China's ancient civilization and rich culture heritage, bronze artifacts have been treasured items ever since the time of the Shang and Zhou dynasties. Ritual bronzes served as ceremonial offerings to ancestors, as banquet utensils, and occasionally as formal gifts. Members of China's nobility possessed sets of bronzes, the sizes and types of which conveyed the social status of their owners.
Author : National Exchange on Art & Civic Dialogue.
Publishing Date : Mar 17, 2019
Creation of a cross-disciplinary Animating Democracy Network that annually convenes professionals from arts, humanities, and civic engagement fields to consider and disseminate best practices in arts-based civic engagement. Professional development programs such as annual learning exchanges and workshop programs. Technical assistance services such as phone consultations, referrals, and on-site consultancies. Development and dissemination of Animating Democracy findings and documentation from Lab projects new project profiles, and references in print and electronic forms.
Author : Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Direktorat Museum.
Publishing Date : Mar 17, 2019
เป็นเรื่องราวของวารสารฉบับที่ 1 กันยายน 2007 ชื่อ Museografia ที่เป็นการเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในอินโดนีเซียจำนวน 9 แห่ง เล่าถึงภารกิจและลักษณะการทำงานของแต่ละแห่งในที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์จัดเก็บโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของชุมชน พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องเพศในอินโดนีเซีย (เนื้อหาทั้งเล่มเป็นภาษาอินโดนีเซีย).
Author : John Haywood.
Publishing Date : Mar 17, 2019
This book is history to find out what the past was like for real people. Discover why some societies developed into great civilizations or mighty empires, while others held on to a primitive tribal existence. This magnificently illustrated encyclopedia explores every aspect of human history from the growth of farming, work and trade through science, crafts and technology to the importance of art, culture and entertainment.
Author : Suwati Kartiwa, Barbara Johnson, Toto Tazir.
Publishing Date : Mar 17, 2019
การเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพิพิธภัณฑ์ เป็นหนังสือรวบรวม ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันทั้งมาจากประเทศอินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม ออสเตเลีย ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในพิพิธภัณฑ์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ วิธีการในการเสริมสร้างศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ วิธีการสื่อสารและการนำเสนอผลงานภายในพิพิธภัณฑ์.