• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Rare Book

  • View :
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
การสมโภชเฉลิมฉลองความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้เป็นการมโหฬารทั่วราชอาณาจักร ในยุคครบรอบปีที่ 25 พุทธศตวรรษ
Author : ท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ สุขุม)
Publishing Date : Jan 25, 2016
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ สุขุม) โดยในข้างต้นหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงประวัติของท่านผู้หญิงยมราช และสกุล ณ ป้อมเพ็ชร์ ซึ่งเป็นสกุลเดิมของท่าน และหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกจะนำเสนอเกี่ยวกับ “ตำรากระบวนเสด็จพระราชดำเนินครั้งกรุงศรีอยุธยา” ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนเสด็จไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระบวนเสด็จทางชลมารค(ทางน้ำ) หรือกระบวนเสด็จทางสถลมารค(ทางบก) รวมทั้งการอารักขาระหว่างการเสด็จอีกด้วย และในส่วนที่ 2 จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตำราหน้าที่ต่างๆในวังหลวง อาทิเช่น มหาดเล็ก กรมวัง ตำราราชาภิเษก รวมไปถึงพระตำราทรงเครื่องต้นอีกด้วย
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
ประวัติ ภาพถ่าย คำไว้อาลัยที่มีต่อผู้วายชนม์แล้ว ยังประกอบด้วยเรื่องดังนี้ -ประวัติกองทัพเรือ โดย กองประวัติศาสตร์ทหารเรือ -กองทัพเรือในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดย กองประวัติศาสตร์ทหารเรือ -ลำดับนามผู้บํยชาการทหารเรือ โดย กองประวัติศาสตร์ทหารเรือ -โอวาท ผบ.ทร. ในวันประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม -วัฒนธรรมและประเพณีของไทย(บางส่วน) โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ -ลักษณะบางประการแห่งพระพุทธศาสนา -ศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ -พุทธทำนาย โดย ชาวพุทธ
Author : หลวงสโมสรราชกิจ (คอยู่จีน ณ ระนอง)
Publishing Date : Jan 25, 2016
บรรยายถึงตำนานเมืองระนองในสมัยโบราณ อาชีพราษฎรและการตั้งเจ้าภาษีแร่ดีบุก การยกเมืองระนองขึ้นเป็นเมืองจัตวา วิธีการปกครองหัวเมืองในสมัยนั้น ภาษีผลประโยชน์และการประมูลภาษี การตั้งข้าหลวงตรวจรับส่งเงินหลวง การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสำเนาตราตั้งผู้ปกครองเมืองระนอง และลำดับวงศ์สกุล ณ ระนอง
Author : มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยนายมานิต วสุวัต เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มีเนื้อหาที่คัดมาจากบทความเรื่อง ธนาคารแห่งชาติ ของ พระยาสุริยานุวัตร จากหนังสือพิมพ์ ‘ศรีกรุง’ ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ถึง ฉบับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙ เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ และหลักเกณฑ์ต่างๆของธนาคารชาติ ฯลฯ
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2504
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรีสันธานวิทยาสิทธิ์ และ ฌาปนกิจศพ เด็กชายกำเนิด พลางกูร มีนาคม พ.ศ.2482รายละเอียดเพิ่มเติม:เนื้อหาภายในประกอบด้วยประวัติ สกุล พลางกูร ,ชีวประวัติสังเขปของท่านผู้วายชนม์ทั้ง 2 ท่าน
Author : -
Publishing Date : Jan 27, 2016
ประชุมพระราชหัตเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2424 ถึง พ.ศ. 2435 เนื้อหากล่าวถึงคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น คดีลักขโมยวัวควายของราษฎร คดีทะเลาะวิวาทในโรงหวย คดีทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิต เป็นต้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงรับเรื่องทั้งหมดและรับสั่งให้ขุนนางที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในคดีความต่าง ๆ นั้นเป็นผู้ตัดสินคดี และมีรับสั่งให้เมื่อมีการตัดสินคดีความแล้วเสร็จก็ให้ส่งรายงานถวายแด่พระองค์ด้วย แต่ก็มีคดีความบางกรณีที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินด้วยพระองค์เอง
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๒๖ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ไปจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ (นับวันปีใหม่แบบสากล)
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Sep 24, 2015
พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูลย์ ธรรมบุตร (รองอำมาตย์ตรี หลวงวิบูลย์วนกิจ อดีต ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหรกรรมป่าไม้ , อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศรียาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2509 เนื้อหาในเล่ม นอกจากประวัติ คำไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์แล้ว ยังประกอบด้วยสารวิทยาน่ารู้ดังนี้ พรมแดนแห่งความรู้ โดย พระยาอนุมานราชธน,วิชาโบราณคดีและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล,วิชาก่อนประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์ไทย โดย ขจร สุขพานิช,ภาษาศาสตร์คืออะไร โดย วิจินตน์ ภานุพงศ์,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชามานุษยวิทยา โดย จำเรียง ภาวิจิตร , เฉลิมศรี ธรรมบุตร,ปัญหาการศึกษาระบบเครือญาติและครอบครัวไทย โดย สุเทพ สุนทรเภสัช,ชาติพันธุ์วิทยา โดย พัทยา สายหู,ลักษณะภาษาไทยใหญ่เทียบกับภาษาไทยกรุงเทพฯ โดย บรรจบ พันธุเมธาและA Comparative Sketch of White, Balck and Red Tai by William J. Gedney
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 1
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ระเบียบการศพและคำเตือนการปฏิบัติราชการในราชสำนักว่าด้วยเรื่องตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ระเบียบการศพและคำเตือนการปฏิบัติราชการในราชสำนัก/งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 23 กุมภาพันธ์ 2514