• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Book

  • View :
Author : ไกรฤกษ์ นานา
Publishing Date : Jun 02, 2020
หัวใจของสมุดภาพชุดนี้ คือ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำคัญของกันและกัน เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงสู่สาธารณะ ภาพจากหนังสือพิมพ์ธรรมดาๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2404 (ค.ศ.1861) ที่ท่านผู้อ่านจะพบต่อไปนี้ คือฐานข้อมูลอันเข้มข้น ที่ขาดหายไปทั้งจากหนังสือพงศาวดารที่มีอยู่ในประเทศไทยและกัมพูชาในทุกวันนี้ เพียงเอ่ยถึงภาพเมืองอุดงมีชัยสมัยรุ่งเรือง หรือเทวรูปจำนวนมากที่ถูกลักลอบออกไปจากนครวัด ก็สามารถทำให้นักโบราณคดีตื่นเต้นเสียแล้ว นับประสาอะไรกับภาพวาดลายเส้นอีกนับร้อยรูปที่ถูกปิดบังไว้ ทุกภาพถ่ายจากต้นฉบับจริงทุกชิ้น จึงนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการประชุมชำระภาพเก่าเรื่องเมืองเขมร ตามหลักฐานเท่าที่เคยถูกกล่าวถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ระดับโลก มารวมเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ การที่เราได้ชมภาพจากต้นฉบับในระยะประชิด ในมุมมองของนักสำรวจสมัยแรกๆ ทำให้เราเข้าใจและซาบซึ้ง มากกว่าการนั่งอ่านพงศาวดารหลายเล่มพร้อมๆ กัน เหมือนเอาตัวเข้าไปสัมผัสอดีต เหมือนเดินเข้าไปพบผู้คนและสถานที่จริงๆ และนี่คือเป้าหมายของการจัดทำสมุดภาพชุดนี้...(จากคำนำผู้เขียน)
Author : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
Publishing Date : Jun 02, 2020
เพื่อใช้ข้อมูลจากตำนานได้ถูกต้อง อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา แสดงถึงวิธีการใช้ตำนาน โดยเฉพาะตำนานที่เกี่ยวกับการกำเนิดของบ้านเมืองผู้คน เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยอธิบายถึงแนวคิดอันเป็นพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตำนาน พร้อมบทความการวิเคราะห์ตำนานสำคัญจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย...(จากปกหลัง)
Author : วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Publishing Date : Jun 02, 2020
ในความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นลึกซ้งของครอบครัวหนึ่งๆ ที่บุพการีพึงจะทิ้งอะไรให้แก่ลูกหลานเพื่อเป็นสิ่งที่คอยเตือนจิตเตือนใจให้สำนึกอยู่เสมอว่าตนคือใครนั้น ปรากฏว่า จีนสยามจำนวนมากกลับไม่มีภาพบันทึก หรือแม้แต่คำบอกเล่า เรื่องราวภูมิหลังของตน สิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในใจไปตราบวันสิ้นลม มีเพียงประการเดียวคือ รู้แต่เพียงว่าตนเป็น “จีนสยาม” จีนสยามจำนวนมากจีงไม่รู้ว่าตนเป็นใคร? มาจากไหน? และญาติโกโหติกาที่แผ่นดินใหญ่นั้นยังอยู่ดีหรือไม่? อย่างไร? จีนแคะจำนวนมากก็ไม่ได้แตกต่างไปจากจีนสยาม โดยส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ภูมิหลังหรือรากของตนมากไปกว่าที่รู้ว่าตนคือ “จีนแคะ”...(จากปกหลัง)
Author : ปรามินทร์ เครือทอง
Publishing Date : Jun 02, 2020
เจ้าฟ้าเหม็นมีพระชาติกำเนิดที่ยิ่งใหญ่ เป็นลูกของพระมหากษัตริย์ แต่ด้วยความที่เป็นลูกกษัตริย์นี่เอง กลับเป็นสิ่งที่ย้อนมาทำร้ายพระองค์เกือบตลอดพระชนม์ชีพ จนเรียกได้ว่าเป็นเจ้าอาภัพที่สุดพระองค์หนึ่งในพงศาวดาร กบฏเจ้าฟ้าเหม็น เป็นคดีกบฏชิงราชบัลลังก์ คดีสำคัญในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่มีการศึกษาค้นคว้าเบื้องลึกเบื้องหลังคดีนี้ไว้น้อยมาก ไม่ต่างจากชื่อ “เจ้าฟ้าเหม็น” บุคคลสำคัญในระดับองค์รัชทายาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็กลายเป็นเจ้านอกพงศาวดารที่แทบไม่มีใครรู้จัก แม้ว่ายังท่าพระของพระองค์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเดี๋ยวนี้ จะห่างพระบรมมหาราชวังแค่ข้ามถนน ก็ไม่ทำให้ชื่อ "เจ้“ฟ้าเหม็น" เป้นที่รู้จักขึ้นมาแต่อย่างใด...(จากปกหลัง)
Author : รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
Publishing Date : Jun 01, 2020
ด้วยกระบวนการสร้างชาติ ทำให้พระเจ้าตาก กลายเป็นวีรกษัตริย์แห่งสยามประเทศ ประชาชนทั้งปวงยิ่งได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ยิ่งลึกเข้าไปถึง “ความรู้สึก” ที่มีต่อพระองค์ แต่ประวัติศาสตร์ฉบับหลวงยังคงมีปริศนาที่ซ้อนทับกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงประตูบานหนึ่งที่พยายามเปิดปริศนาคาใจ นักประวัติศาสตร์/นักอ่าน ในประเด็นเกี่ยวกับพระราชประวัติไล่เรียงไปจนถึงสวรรคต ทฤษฎีสมคบคิด/ทรงเป็นพระราชโอรสลับบ้านพลูหลวง?/ทรงกู้เงินจากจีน/กบฏพระยาสรรค์เรื่องจริงหรือจัดฉาก/สลับตัวพระองค์คราวสำเร็จโทษจริงหรือ/และประเด็นสำคัญที่สุด มีพระอาการวิปลาสหรือไม่ ข้อคิดและมุมมองใหม่นี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” เขย่าโลกทัศน์ ปริศนาพระเจ้าตากได้อีกคราหนึ่ง...(จากปกหลัง)
Author : สมบัติ พลายน้อย
Publishing Date : Jun 01, 2020
เรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์เสมอมา มนุษย์เกิดมีขึ้นได้ในโลกนี้ ก็เพราะการกินนี่เอง เมื่อมนุษย์ต้องกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป มนุษย์ก็สร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินขึ้นมากมาย เท่าที่ปรากฎมาในประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวแปลกๆ น่าสนุก น่ารู้เกี่ยวกับการกินมากมายในกระยานิยายเล่มนี้ ส.พลายน้อย ได้ค้นและเขียนเรื่องอาหารและการกินมาให้เราอ่านตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษย์ มาจนถึงวิธีทำข้าวคลุกกะปิของรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เรื่องพระเจ้าอู่ทองเสวยเหล็กมาจนถึงข้าวมันสีดอกอัญชันของชาววัง และอื่นๆ อีกสารพัดเรื่อง ที่จะทำให้คุณกินข้าวได้อย่างเอร็ดอร่อยและรอบรู้...(จากปกหลัง)
Author : กำพล จำปาพันธ์
Publishing Date : Jun 01, 2020
รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาว มากกว่าภาพผิวเผินที่ปรากฏหรือรับรู้รับฟังกันมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้ามพ้นมายาคติทางชาติพันธุ์ต่างๆ การเข้าใจผู้อื่นย่อมเป็นทางให้เกิดความเข้าใจละละอัตราของตัวเราเอง จรรโลงวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่สร้างบาดแผลหรือรอยร้าวลึกในประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนรุ่นหลังอยู่ร่วมกันได้ยากลำบากขึ้นมาเหมือนดังเช่นในอดีต...(จากคำนำผู้เขียน)
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
Publishing Date : Jun 01, 2020
เหตุเพราะอะไรจะดีหรือจะเลวนั้น มาจากกิเลสของเราเอง พระท่านจึงสอนว่า ไม่มีอะไรที่ดีเพียงส่วนเดียว หรือเลวเพียงส่วนเดียว อะไรที่ดีๆ นั้น เป็นโอกาสของสิ่งเลวๆ ได้มากเท่าๆ กับว่า อะไรที่เลวนั้นก็เป็นโอกาสของสิ่งดีๆ ได้มากเหมือนกัน ฉะนั้น ในช่วงที่เศรษฐกิจของเราตกอยู่ในภาวะที่ใครๆ เห็นว่าเลวสุดสุดนี้ ผมจึงมองเห็นโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได้หลายต่อหลายอย่าง และชอบเตือนให้พวกเราฉวยโอกาสสร้างสิ่งดีๆ ขึ้นท่ามกลางความเลวร้ายทางเศรษฐกิจขณะนี้ เพราะโอกาศที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ...(จากปกหลัง)
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
Publishing Date : Jun 01, 2020
“วัฒนธรรมและวิธีคิด” เป็นการคัดสรรบทความบางส่วนของ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จากมติชนสุดสัปดาห์มาเรียงร้อยเป็นรูปแบบจนทำให้เห็นเสน่ห์ของงานชิ้นนี้ว่า น่าจะอยู่ที่การระบาย “วิธีคิด” ในมิติทางวัฒนธรรมผ่านงานเขียนด้วยการยกเรื่องราวใกล้ตัวของมุมมองที่มีต่อโลก และวิถีชีวิตแต่ละสังคมมาเป็นประเด็นเชื่อมโยงให้เห็นภาพในมิติทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคม...(จากคำนำ)
Author : ล้อม เพ็งแก้ว
Publishing Date : Jun 01, 2020
เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนค้าขาย มนุษย์ใช้วัตถุธรรมชาติในการแลกเปลี่ยน เช่น อัญมณี เมล็ดพืช หอยเบี้ย ฯลฯ โดยเฉพาะหอยเบี้ย จะเป็นที่นิยมใช้กันมาก ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งในไทยพบหลักฐานการใช้เบี้ยมาอย่างยาวนาน ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักใช้โลหหะแล้วพัฒนากลายเป็นเหรียญ จนกำหนดให้เหรียญเป็นของมีค่า และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขายจนถึงทุกวันนี้ ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ล้อม ได้นำเสนอข้อมูลและตรวจสอบ เงินตราประเภทต่างๆ เช่น เหรียญเงินแบบสากล ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 3-4 เงินแท่งที่ใช้ในประเทศลาว เวียดนาม เป็นต้น...(จากปกหลัง)
Author : ไกรฤกษ์ นานา
Publishing Date : Jun 01, 2020
ผู้เขียนได้พยายามค้นคว้าหาคำตอบของประเด็นอำพรางมากมายที่มักจะเป็นข้อถกเถียงของนักประวัติศาสตร์ไทย บางเรื่องก็เคยถูกมองว่าไม่ควรเปิดเผยจากหลักฐานใหม่ที่ค้นพบในต่างประเทศ ทำให้ตระหนักว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ได้ทรงดำเนินกุศโลบายอันแยบยลเพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง แม้นว่าจะต้องเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา เรื่องเด่นเล่มนี้คือการที่รัชกาลที่ 5 ทรงให้ชาวอังกฤษสำรวจทำแผนที่เมืองไทยฉบับแรก และให้วางโครงสร้างทางรถไฟจากไทยไปเมืองจีนครั้งแรก...(จากคำนำผู้เขียน)
Author : วีระยุทธ ปีสาลี
Publishing Date : Jun 01, 2020
นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5-สงครามโลกครั้งที่ 2 และการกลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน หมายถึงเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองที่ออกมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ตลอดจนร้านรวงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก แต่กรุงเทพฯ ยามราตรีมีอะไรที่มากกว่าความบันเทิง ดังที่ผู้เขียนอธิบายว่า “มีทั้งช่วงเวลาของการทำงาน การหารายได้ การพักผ่อนหย่อนใจ การสังสรรค์สนทนาและการเฉลิมฉลอง รวมทั้งช่วงเวลาของความตื่นเต้นและตื่นกลัว ความเป็นส่วนตัวและโลกสาธารณะ ความเป็นสุนทรียะและอันตราย ความใกล้ชิดและความเปลี่ยวเหงา และเป็นช่วงเวลาของการหลบซ่อนและการปลดปล่อย”...(จากปกหลัง)