• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Surin Palichan
20 January 2020

นาฬิกา = มะพร้าว

 


คำว่า นาฬิกา มาจากคำภาษาบาลีว่า นาฬิเกร (อ่านว่า นา-ลิ-เก-ระ) แปลว่า มะพร้าว ทั้งนี้เพราะเครื่องบอกเวลาแต่เริ่มแรก นั้นใช้กะลามะพร้าวเจาะรูลอยน้ำ เมื่อกะลานั้นจมครั้งหนึ่ง ก็เรียกว่า นาฬิกาหนึ่ง จึงนำคำว่า นาฬิกา มาใช้เป็นเครื่องบอกเวลาและช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันคำว่า นาฬิกา นอกจากจะหมายถึงเครื่องบอกเวลาแล้ว ยังใช้เป็นคำลักษณนามบอกลำดับเวลาตามชั่วโมง โดยให้เริ่มนับ ๑ นาฬิกา เมื่อเวลาผ่านเที่ยงคืนไป ๑ ชั่วโมง และนับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเป็นเวลา ๒๔ นาฬิกา ใช้ตัวย่อว่า น. (อ่านว่า นอ) เขียน น หนู มีจุด


 


ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา


ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ภาษาไทยน่ารู้กับครูวิวัฒน์