• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Surin Palichan
20 January 2020

เกม กับ เกมส์ ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างของการใช้คำว่า เกม กับ เกมส์
          อธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ดังนี้ คำว่า “เกม” เขียนทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า game พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกม ไว้ว่า หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร โดยปริยายหมายถึง การแสดงที่ใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยม เพื่อหักล้างกัน เช่น เกมการเมือง ลักษณนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหนึ่ง ๆ เช่น เล่นแบดมินตัน ๓ เกม เป็นต้น
          คำว่า “เกมส์” ใช้เมื่อเป็นชื่อเฉพาะ เกมส์ คำนี้ถอดทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า games ซึ่งมี s ตามหลังเสมอ คำว่า games นี้หมายถึงการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ ๆ ที่มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ รถม้าเกมส์ พิษณุโลกเกมส์ คำเหล่านี้เป็นชื่อเฉพาะ คำว่า เกมส์ จึงต้องมี ส เสือการันต์เสมอ ดังนั้น เกมการเมือง แม้จะเล่นกันหลายเกมก็ไม่ต้องเขียนเป็น เกมส์การเมือง


 


ขอขอบคุณข้อมูลประกอบจาก : จำนงค์ ทองประเสริฐ. ๒๕๒๘. ภาษาไทยไขขาน ชุดที่ ๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา.
ขอบขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ภาษาและวรรณคดี