• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
11 February 2023

อ อากง


เรื่องราวของอากงที่โดนเป็นแพะ ข้อหาหมื่นประมาท   “คดีอากง” เกิดขึ้นในปี 2553 อากงเป็นมะเร็ง ที่ไม่ใช่ในระยะเริ่มต้น (หนักอยู่แต่ไม่มีเงินรักษา) มือถือเก่าๆ ที่เป็นหลักฐาน ก็เป็นของอากง ซิม ของอากง นั้นแหล่ะ และอากงอ่านหนังสือไม่ออก อีกทั้งทนายอานนท์ เวลานั้นยังเป็น ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง ในการต่อต้านกฎหมาย มาตรา 112 เสียเองด้วยซ้ำ ตอนนั้น อานนท์เสนอตัวเองเป็นทนายให้อากง แล้วดันไปให้ อากง รับสารภาพ โดยอ้างว่าจะให้ผ่อนหนักเป็นเบา ผลคือ …โทษลดจริง แต่ โดนเป็นสิบปี ! อากงไม่รู้ความ อ่านหนังสือก็ไม่ออก ไม่รู้หรอกว่า โทษหนักเบาเท่าไหน อากง อาจจะรู้ว่า ใครส่ง SMS แต่ก็พูดไม่ได้ หลังจากที่ติดคุก อากง ป่วยเนื่องจากผลของโรคมะเร็ง แต่ อานนท์ นำภา ก็ไม่เคย ยื่นช่วยเหลือ ขอให้อากง ออกมารักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อากง เสียชีวิต  ผ่านหนังสือนิทาน บทกลอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เด็กๆก็อ่านได้จ้า

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy