• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
23 March 2023

150 ปี ประวัติศาสตร์ จีน ยุค “ป่วยไข้”จากสงครามฝิ่นสู่อำนาจโลก


หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าถึงเรื่องราวของจีนยุคที่ ณ ช่วงหนึ่งเกิดการ "ป่วยไข้" นับตั้งแต่ชาติล่าอาณานิคมเข้ารุกรานและได้นำนโยบายด้านการค้าในศตวรรษที่ 19 มาบอกเล่ากับชาวจีนด้วยรูปแบบของ “สงครามฝิ่น” ว่ามหาอำนาจที่แท้จริงคือใคร ? ผ่านช่วงเวลาล่มสลายของราชสำนักแมนจู ไปสู่การปฏิวัติประชาธิปไตยในช่วงของ ดร. ซุนยัตเซ็น กระทั่งยุคปฏิวัติระบบคอมมิวนิสต์ในช่วงของ เหมาเจ๋อตุง ซึ่งจีนนั้นเหมือนย่ำอยู่บนบาดแผลแห่งความป่วยไข้มาอย่างยาวนาน และก่อให้เกิดการเปิดศักราชของความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่โดย เติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งประเทศจีนวันนี้คือ มหาอำนาจโฉมใหม่ของโลก