• |
  • |
  • |

Main Menu | E-Book

  • View :
Author : นางสาววรรษมน ใจกระจ่าง, นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ และนายธนัท ชยพัทธฤทธี
Publishing Date : Oct 29, 2018
การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16-25 ปี (ผู้ชมที่เกิดปี พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2545)เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลความรู้เรื่องความเป็นไทยผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการถอดรหัสไทยไปสู่ผู้ชมกลุ่มอายุ 16-25 ปี และศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการชมนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผนการออกแบบวิธีการเรียนรู้หรือการจัดโปรแกรมใหม่สาหรับนิทรรศการต่อไปในอนาคต
Author : เชาวน์ พงษ์พิชิต
Publishing Date : Jul 18, 2018
 เรื่องเล่าประวัติของโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีท่านแรกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่กำเนิดจนถึงอสัญกรรม โดยใช้หลักฐานจากเอกสารจีนเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของท่าน ในการสร้างประเทศจีนที่เคียงคู่กับ เหมาเจ๋อตง โดยเฉพาะนโยบายการต่างประเทศของโจวเอินไหลนั้นเป็นสิ่งที่นักการทูตต่างยกย่องในฝีมือของท่าน มีหลายเหตุการณ์ ที่โจวเอินไหลเข้าไปมีบทบาท ทั้งเหตุการณ์ในเมืองจีนและภายใต้บริบทของโลก ที่โจวเอินไหลสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างดี โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แม้ว่าจะขรุขระอยู่บ้างก็ตามที นอกจากนี้ยังฉายให้เห็นความสามารถทางการทูตและการต่างประเทศของโจวเอินไหลได้เป็นอย่างดี ที่ทำให้โลกรู้จักสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดียิ่งขึ้น
Author : ธงทอง จันทรางศุ
Publishing Date : Jul 18, 2018
 บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย “ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ” โดยที่ผู้เขียนได้ย้อนเวลาในช่วงวัยเยาว์ จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่า ตนเองนั้นมีประสบการณ์อะไรบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ข้อเขียนที่ปรากฎในเล่มนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนรีบเขียนขึ้นมา เพื่อที่จะไม่ให้ความทรงจำนั้นหายไปตามกาลเวลา หนังสือเล่มนี้จะเป็น บันทึกประวัติศาสตร์ในอนาคตที่ว่าด้วยแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ที่เขียนขึ้นโดยข้าราชการที่ทำงานถวายสนองพระเดชพระคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
Author : เสถียร จันทิมาธร
Publishing Date : Jul 18, 2018
  กล่าวถึง “เจงกิสข่าน” หรือ “เตมูยิน” บุรุษนักรบเดนตายแห่งชนเผ่ามองโกลที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนับแต่บิดาของเขาถูกชนเผ่าที่อยู่ขั้วตรงข้ามสังหาร แม้จะมีเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมานาน แต่สุดท้ายวิกฤตร้ายแรงที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่รุ่นบิดาก็หวนมาเล่นงานเขา อีกทั้งเพื่อนรักคนเดียวนั้นก็ยังเข้าข้างศัตรู เล่นงานเตมูยินเสียจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่สุดท้าย เตมูยินก็ได้เรียนรู้ภายหลังการทำสงครามเพื่อการเอาตัวรอดว่า “การเปลี่ยนแปลง” เท่านั้นที่จะทำให้ชนเผ่าดิบเถื่อนอย่างพวกเขาเติบโตมาขึ้นได้
Author : กองบรรณาธิการข่าวสด
Publishing Date : Jul 18, 2018
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตำนาน ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านต่างๆ ความศรัทธาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงวิธีการสักการบูชา ทั้งเทพที่เกี่ยวพันกับศาสนา เทพารักษ์ที่เป็นความเชื่อสากล และที่อุบัติขึ้นจากความศรัทธา ไปจนกระทั่งศาลเคารพของบรรพบุรุษ
Author : นพพร สุวรรณพานิช
Publishing Date : Jul 18, 2018
การเดินทางพาผู้อ่านผ่านตัวอักษรไปชมเบียร์นานาชนิด ตลอดจนเบียร์ในทวีปต่างๆ และบางทีหรือบางครั้งก็ชี้ให้เห็นว่ามีข้อแตกต่างจากกันอย่างไร และข้อแตกต่างได้ก่อให้เกิดความสำนึก-ความในใจของคนที่ดื่มเบียร์ หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ควรแก่การเรียนรู้-ควรแก่การศึกษา
Author : นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Publishing Date : Jul 18, 2018
บทวิเคราะห์แก่นเรื่อง-ตัวละคร เต็มอิ่ม ลายเส้น-สีสัน-เนื้อหา เพลิดเพลิน วิวัฒนาการในรอบหนึ่งทศวรรษ
Author : ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
Publishing Date : Jul 17, 2018
ข้อมูลประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริง สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ที่ชวนนักท่องเที่ยว ชวนคนให้เข้าไปศึกษาและเยือนสักครั้งหนึ่งในช่วงของชีวิต
Author : -
Publishing Date : Jul 17, 2018
จริงหรือมั่ว? ชัวร์หรือไม่? ให้แน่ใจต้อง “เช็ก” ก่อน “แชร์” อธิบายความจริงในสิ่งที่สังคมยังสับสนหรือเชื่อข่าวแชร์ที่แพร่กระจายในเน็ต เราไม่ได้บอกว่าทุกคำตอบในเล่มนี้ถูกต้องเสมอและเป็นที่สุด แต่อยากให้ฉุกคิดก่อนว่าสิ่งที่รับรู้มานั้นจริงแค่ไหน และถ้าผิดไป...ก็ช่วยกัน “เช็ก” ช่วยกัน “แย้ง” แล้ว “แชร์สิ่งที่ถูก” กันดีกว่า
Author : อนุช อาภาภิรม
Publishing Date : Jul 17, 2018
รวบรวมเรื่องราวของเกาหลีไว้อย่างครบถ้วนและมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเล่าตั้งแต่การเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี ภูมิศาสตร์ รกรากและถิ่นฐาน ตลอดจนการคิดตัวอักษรเกาหลี ออกมาในปี 1446 ที่มีส่วนทำให้เกาหลีเป็นนักอ่านติดอันดับโลกในปัจจุบัน การขับเคลื่อนพลังประวัติศาสตร์เกาหลีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เกาหลีเลยทีเดียว นั่นคือ ความขัดแย้งภายนอกที่เกิดจากการกระหนาบของจีนและญี่ปุ่น และความขัดแย้งภายในที่เกิดจากการที่กษัตริย์และขุนนางขัดแย้งชิงอำนาจกันเอง ภายใต้เสื้อคลุมของอุดมการณ์ มีผลประโยชน์แห่งชาติที่แข็งแกร่งดำรงอยู่ วิกฤติแห่งสงครามเย็นนี้จึงดูจะยืดเยื้อและพัวพันภายใต้ความหวังและความสูญเสียนานัปการ
Author : คริส เบเคอร์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jul 17, 2018
ภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัดขึ้น ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง นับตั้งแต่ก่อนที่ “รัฐชาติ”จะถือกำเนิดขึ้น จนถึงการกำเนิด “รัฐชาติ(ไทย)” และถูกขับดันให้สำแดงพลังตัวตนจนซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติอย่างแนบเนียน อธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา
Author : ปิยมิตร ปัญญา
Publishing Date : Jul 17, 2018
ในเล่มจะแบ่งส่วนเป็น 2 ภาค คือ หนึ่งภาค "มองอาเซียน" เจาะลึกเรื่องราวและสภาพปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม สะท้อนมุมมองและกระชับเรื่องราวของการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และสองภาค "เห็นไทย" นำเสนอบทวิเคราะห์ประเทศไทย สรุปรวมเรื่องราวปัญหาในบ้าน อาทิ ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานาน การประท้วงของผู้ชุมนุม ตลอดจนปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน