• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ผู้ชนะสิบทิศ ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 3 

"เพชรน้ำเอกแห่งวงการวรรณกรรมไทย เรื่อง ""ผู้ชนะสิบทิศ""เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์งานประพันธ์ชิ้นเอกของ ยาขอบ กล่าวถึง เรื่องราวของนักรบผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น ""ผู้ชนะสิบทิศ"" นั่นคือ พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี"

Published
: 2015
Publisher
: แสงดาว
Category
Language
: -
Page
: 561
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
100 
245 
ผู้ชนะสิบทิศ ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 3 
300 
561 
520 
"เพชรน้ำเอกแห่งวงการวรรณกรรมไทย เรื่อง ""ผู้ชนะสิบทิศ""เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์งานประพันธ์ชิ้นเอกของ ยาขอบ กล่าวถึง เรื่องราวของนักรบผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น ""ผู้ชนะสิบทิศ"" นั่นคือ พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี" 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.