• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์ 

เกมการต่างประเทศยุคจักรวรรดินิยม มีเพียงการทูตอันชาญฉลาดเท่านั้นที่จะรักษาอธิปไตยไว้ได้!ประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หาใช่เป็นเพียงยุคสมัยของการค้า การพระศาสนา หรือการรักษาความมั่นคงภายในประเทศไม่ รัชสมัยของพระองค์ยังเป็นยุคที่สยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จากจักรวรรดินิยมอังกฤษ มหาอำนาจตะวันตกชาติแรกที่ขยายแสนยานุภาพเข้ามายังภาคพื้นทวีปอุษาคเนย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมิได้เพียงมุ่งครองเส้นทางการค้าเท่านั้น ทว่ายังหมายครอบครองดินแดนอันอุดมไปด้วยทรัพยากรพร้อมแรงงานจำนวนมหาศาล เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตน จักรวรรดินิยมอังกฤษจึงบุกดินแดนอุษาคเนย์ด้วยนโยบายเรือปืน ราชอาณาจักรอังวะต้องเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่ที่สร้างความสั่นคลอนอย่างใหญ่หลวง ส่วนราชอาณาจักรสยามที่มีพรมแดนติดกันนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย ไม่ว่าจะด้วยการข่าวที่แม่นยำ ประสบการณ์สั่งสมยาวนาน และพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศ "ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์" ฉายภาพประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ใช่ยุค Old Siam แต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สยามได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทต่อรองกับมหาอำนาจตะวันตกเตรียมตั้งรับพร้อมกันในอีกไม่ช้า

Published
: 2022
Publisher
: มติชน
Category
Language
: -
Page
: 192
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 
ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์ 
300 
192 
520 
เกมการต่างประเทศยุคจักรวรรดินิยม มีเพียงการทูตอันชาญฉลาดเท่านั้นที่จะรักษาอธิปไตยไว้ได้!ประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หาใช่เป็นเพียงยุคสมัยของการค้า การพระศาสนา หรือการรักษาความมั่นคงภายในประเทศไม่ รัชสมัยของพระองค์ยังเป็นยุคที่สยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จากจักรวรรดินิยมอังกฤษ มหาอำนาจตะวันตกชาติแรกที่ขยายแสนยานุภาพเข้ามายังภาคพื้นทวีปอุษาคเนย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมิได้เพียงมุ่งครองเส้นทางการค้าเท่านั้น ทว่ายังหมายครอบครองดินแดนอันอุดมไปด้วยทรัพยากรพร้อมแรงงานจำนวนมหาศาล เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตน จักรวรรดินิยมอังกฤษจึงบุกดินแดนอุษาคเนย์ด้วยนโยบายเรือปืน ราชอาณาจักรอังวะต้องเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่ที่สร้างความสั่นคลอนอย่างใหญ่หลวง ส่วนราชอาณาจักรสยามที่มีพรมแดนติดกันนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย ไม่ว่าจะด้วยการข่าวที่แม่นยำ ประสบการณ์สั่งสมยาวนาน และพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศ "ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์" ฉายภาพประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ใช่ยุค Old Siam แต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สยามได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทต่อรองกับมหาอำนาจตะวันตกเตรียมตั้งรับพร้อมกันในอีกไม่ช้า 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.